Voor het aanvragen van subsidies heeft het ministerie van VWS een subsidieportal ingericht.

De subsidieportal geeft een korte uitleg over het subsidiebeleid. Verder wordt aangegeven hoe een subsidie digitaal kan worden aangevraagd en verantwoord. Naast de benodigde formulieren voor het aanvragen of verantwoorden van de subsidie zijn er ook 'veelgestelde vragen en antwoorden' opgenomen.

Het subsidiebeleid van VWS
Sinds 1 juli 2006 liggen alle algemene uitvoeringsregels voor subsidies van het ministerie van VWS vast in één nieuwe wettelijke regeling: de subsidieregeling VWS-subsidies.

Op 1 januari 2007 is de Welzijnswet 1994 ingetrokken en is de Kaderwet volksgezondheidssubsidies uitgebreid tot het hele VWS-terrein. Tegelijkertijd is de naam van de deze wet gewijzigd in de Kaderwet VWS-subsidies. Vanaf dat moment valt de nieuwe subsidieregeling VWS-subsidies dus onder de Kaderwet VWS-subsidies.

Eenvoudiger werken, minder regels
Een deel van de oude regels is vervallen, onder meer om de administratieve lasten te verminderen, terwijl een aantal andere regels zijn vereenvoudigd en/of gewijzigd. Daardoor zijn de subsidieregels beter te beheren en ontstaat de mogelijkheid om flexibeler te subsidiëren.
Bron: minwvs.nl
Subsidie waterkracht. De subsidieregeling voor duurzame energie wordt uitgebreid. Ook waterkracht en grotere projecten met zonlicht komen straks voor steun in aanmerking.
Waterkracht en Subsidie waterkracht. Met een cilinder de langzame waterstromen in de oceanen en rivieren omzetten in elektrische energie.

Subsidie glasisolatie. Voorwaarden subsidieregeling glasisolatie bekend. Isolatieglas subsidie.

De subsidie op zonnepanelen voor particulieren komt terug. In 2006 waren er in Nederland geen landelijke subsidies voor zonnepanelen

Om de subsidie te ontvangen moet het volgende doen. .... Vraag een aanvraagformulier aan bij uw energie-, isolatie- of installatiebedrijf.

Subsidies van gemeenten en netbeheerders. Ook bij je gemeente of je netbeheerder kan je voor de investering in isolatie terecht.

Laag inkomen? Bekijk gratis de mogelijke uitkeringen en subsidies! www.overheid.nl

Soorten subsidies en deadlines. Professionele kunstenaars kunnen subsidie verkrijgen om een concreet project te. realiseren. (projectsubsidie)

Soorten subsidie. De subsidies van de provincie zijn te verdelen in drie hoofdsoorten:. Stimuleringssubsidies; Resultaatsubsidies; Budgetsubsidies.

Particulieren, organisaties, bedrijven en gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een Europese subsidie.

Europese subsidies. Europa kost niet alleen geld, het kan ook geld opleveren. Jaarlijks reserveert de Europese Unie miljoenen euro's voor projecten.

 


De huursubsidie heet vanaf 1 januari 2006 de huurtoeslag. De minister van Wonen, Wijken en Integratie is verantwoordelijk voor de Wet op de huurtoeslag, de begroting van de huurtoeslag en het beleid dat daarmee samenhangt.


Wat is huursubsidie?

Huursubsidie is een periodieke bijdrage van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom), voor huurders, die in verhouding tot hun inkomen te veel huur moeten betalen. Huursubsidie is mogelijk voor huurders van zelfstandige woonruimte. Ook huurders van bepaalde categorieën onzelfstandige woonruimte kunnen in aanmerking komen voor huursubsidie. Het gaat dan om door de minister aangewezen woongebouwen die geschikt en bestemd zijn voor groepshuisvesting en voor woongebouwen met wooneenheden die geschikt en bestemd zijn voor de huisvesting van één- en tweepersoonshuishoudens.

Onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen die voor huursubsidie in aanmerking komen die huursubsidie niet aanvragen. Alle huurders die nog geen huursubsidie hebben aangevraagd, raden we daarom aan na te gaan of zij wellicht toch voor huursubsidie in aanmerking komen.


Huursubsidie

Huursubsidie was een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor mensen met een laag inkomen voor wie de huur te hoog was ten opzichte van hun inkomen. De huursubsidiewet werd per 1 januari 2006 vervangen door een huurtoeslag. Om de procedure te vereenvoudigen en te vergemakkelijken heeft het kabinet deze nieuwe huurtoeslag bij de belastingdienst ondergebracht.

De hoogte van de huursubsidie was afhankelijk van het inkomen, de huurprijs en de kwaliteit van de woning. Om een huursubsidie te krijgen moest de aanvrager zijn eigen inkomsten opgeven en een huurcontract aantonen. De aanvraag werd in behandeling genomen door het Ministerie van VROM, de verwerking ervan duurde ongeveer twee maanden. Volgens de Rijksoverheid vroegen veel mensen geen huursubsidie aan, terwijl ze er wel recht op hadden. Dit is waarschijnlijk omdat de voorlichting over de regels en mogelijkheden rondom huursubsidie tekort schoot.


Huurders die huursubsidie ontvangen, krijgen per 1 januari 2006 te maken met enkele nieuwe regels. Vanaf dat moment heet de huursubsidie ‘huurtoeslag’


Subsidie op dubbel glas? Subsidie op dubbel glas komt terug.

Subsidie voor windmolens en windenergie.

Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee en op land.

Subsidie op zonnepanelen.

Subsidie op zonneboilers.

Energielabel voor huizen - Energielabel voor woningen

Oppas subsidie, subsidie voor kinderoppas

Subsidie voor kinderopvang

Subsidie op Roetfilters

Werving en Selectie. Werken in de IT

Het Stationskwartier in Rotterdam, Sorry, Centraal District Rotterdam